Hur använder jag frågelistan?

Klicka på Frågelista i huvudmenyn för att se listan med alla frågor på tavlan. I listvyn kan du

 • sortera listan på alla kolumner
  - genom att klicka på kolumnrubriken

 • expandera en fråga i läsläge
  - genom att klicka på nedpilen i den första kolumnen i den aktuella raden

 • kollapsa expanderade frågor
  - genom att klicka på uppåtpilen i den första kolumnen i den aktuella raden

 • söka 
  - genom att mata in värden i Sök...-fältet

 • filtrera i någon kolumn för att hämta önskade frågor
  - genom att klicka på ikonen Aktivera filtrering och skriva i Filtrera...-fälten för aktuella kolumner.
    Klicka på  Återställ filtrering-ikonen för att annullera filtrering.

 • visa / dölja kolumner i listan
  - genom att välja (bort) kolumner i pop-up initierad genom att klicka på Visa/dölj
    kolumner-ikonen i det övre högra hörnet

 • byta om kolumnordern
  - genom att dra och släppa en kolumnrubrik till ny position

 • redigera en fråga
  - genom att klicka på penn-ikonen i den andra kolumnen i raden för den begärda frågan

 • skapa en ny fråga
  - genom att klicka på ikonen Lägg till fråga-ikonen (+) i övre vänstra hörnan

 • navigera tillbaka till listvyn efter redigering
  - genom att klicka på knappen TILLBAKA på frågeformuläret
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer