Hur använder jag frågelistan?

Klicka på Lista i huvudmenyn för att se listan med alla frågor på tavlan.

I listvyn kan du

 • sortera listan på alla kolumner
  - genom att klicka på kolumnrubriken

 • expandera en fråga i läsläge
  - genom att klicka på nedpilen i den första kolumnen i den aktuella raden

 • kollapsa expanderade frågor
  - genom att klicka på uppåtpilen i den första kolumnen i den aktuella raden

 • söka i någon kolumn för att hämta önskade frågor

 • visa / dölja kolumner i listan
  - genom att välja (bort) kolumner i pop-up initierad genom att klicka på Visa/dölja
    kolumner-ikonen i det övre högra hörnet

 • byta om kolumnordern
  - genom att dra och släppa en kolumnrubrik till ny position

 • aktivera filtrering eller ta bort möjligheten att filtrera på alla kolumner i listan
  - genom att klicka på ikonen Lägg till filtrering längst upp till höger

 • filtrera så många kolumner som du vill
  - genom att aktivera filtrering och mata in värden i något Filter.. -fält

 • redigera en fråga
  - genom att klicka på pennikonen i den andra kolumnen i raden för den begärda frågan

 • skapa en ny fråga
  - genom att klicka på ikonen Lägg till kort (+) i övre högra hörnet

 • navigera tillbaka till listvyn efter redigering
  - genom att klicka på knappen TILLBAKA TILL LISTAN på frågeformuläret
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer