Hur använder jag veckovyn?

Inledning

Veckovyn är ett rutnät där frågorna är placerade i celler på en tidslinje uppdelad i veckans nummer som enheten på X-axeln. Y-axelenheterna representerar valda discipliner.

Representationen av frågor är den samma som för den vanliga tabellvyn; som ikoner i rutnätets celler. Veckonummeret en fråga är placerad under bestäms av värdet av fältet Svardatum. Om Svardatumet inte anges, placeras frågan i kolumnen Svardato saknas.

Veckovyn

Kolonnene på X-aksen er:

 • Till-disciplin
  Varje rad representerar disciplinen som ska svara på frågan.

 • Svarsdatum saknas
  Innehåller alla frågor som inte har ett svardatum.

 • Förfallna
  Innehåller alla frågor med ett svardatum som är äldre än 1 vecka.


 • Den här veckan
  Kolumnrubriken visar veckans nummer för den här veckan (med blå färg). Kolumnen innehåller alla frågor med svardatum för den innevarande veckan.

 • 4 nästa veckor
  Rubrikerna för de sista 4 kolumnerna i tabellen innehåller veckonummer för de närmaste 4 veckorna. De enskilda kolumnerna innehåller frågorna med svardatum inom respektive veckor.

 • Veckodagar
  Expandera önskad veckokolumn för att se alla veckans dagar.

Funktionalitet

Frågorna i veckovyn behandlas i stor utsträckning som i övriga tabellvyer men med följande undantag:

 • En fråga kan bara flyttas till en kolumn som har ett veckonummer i rubriken
 • En fråga kan inte fördateras, förutom när
  - den flyttas till förra veckan (med veckotalet i rött)
  - Svarsdatum tas bort, vilket leder till att frågan placeras i Svarsdatum saknas-
    kolumnen

 • När du flyttar en fråga till en annan vecko- eller dagkolumn genom att dra och släppa, kommer svarfristen att ändras till fredagen den veckan eller till vald dagkolumn

 • Om du drar och släpper en fråga till en annan rad ändras dess till-disciplin (inte implementerad än)

 • För att se en detaljerad vy per dag, expandera en veckokolumn för att visa alla veckans dagar genom att klicka på kolumnens högerpil. Dagkolumner kan döljas genom att klicka på vänsterpilen.
 • Standard visningsintervall kan ändras genom att ställa in nya värden för Startdatum och Slutdatum

 • Beräkna procent planerad utfört genom att klicka på knappen PPU

 • Ändra standard PPU period genom att klicka på motsvarande kalenderikon

 • Håll muspekaren över en fråga i rutnätet för att se ett verktygstips med de flesta fältvärden

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer