Hur använder jag veckovyn?

Inledning

Veckovyn är ett rutnät där frågorna är placerade i celler på en tidslinje uppdelad i veckans nummer som enheten på X-axeln. Y-axelenheterna representerar valda discipliner.

Representationen av frågor är den samma som för den vanliga tabellvyn; som ikoner i rutnätets celler. Veckonummeret en fråga är placerad under bestäms av värdet av fältet Svardatum. Om Svardatumet inte anges, placeras frågan i kolumnen Svardato saknas.

Veckovyn

Kolonnene på X-aksen er:

 • Till-disciplin
  Varje rad representerar disciplinen som ska svara på frågan.

 • Svarsdatum saknas
  Innehåller alla frågor som inte har ett svardatum.

 • Förfallna
  Innehåller alla frågor med ett svardatum som är äldre än 1 vecka.


 • Den här veckan
  Kolumnrubriken visar veckans nummer för den här veckan (med blå färg). Kolumnen innehåller alla frågor med svardatum för den innevarande veckan.

 • 4 nästa veckor
  Rubrikerna för de sista 4 kolumnerna i tabellen innehåller veckonummer för de närmaste 4 veckorna. De enskilda kolumnerna innehåller frågorna med svardatum inom respektive veckor.

 • Veckodagar
  Expandera önskad veckokolumn för att se alla veckans dagar.

Funktionalitet

Frågorna i veckovyn behandlas i stor utsträckning som i övriga tabellvyer men med följande undantag:

 • En fråga kan bara flyttas till en kolumn som har ett veckonummer i rubriken
 • En fråga kan inte fördateras, förutom när
  - den flyttas till förra veckan (med veckotalet i rött)
  - Svarsdatum tas bort, vilket leder till att frågan placeras i Svarsdatum saknas-
    kolumnen

 • När du flyttar en fråga till en annan vecko- eller dagkolumn genom att dra och släppa, kommer svarfristen att ändras till fredagen den veckan eller till vald dagkolumn

 • Om du drar och släpper en fråga till en annan rad ändras dess till-disciplin (inte implementerad än)

För att se en detaljerad vy per dag, expandera en veckokolumn för att visa alla veckans dagar. Dagkolumner kan döljas genom att klicka på kollaps-ikonen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer