Hur använder jag veckovyn?

Inledning

Veckovyn är ett rutnät där frågorna är placerade i celler på en tidslinje uppdelad i veckans nummer som enheten på X-axeln. Y-axelenheterna representerar Till-disciplinerna.

Representationen av frågor är den samma som för den vanliga tabellvyn; som ikoner i rutnätets celler. Veckonummeret en fråga är placerad under bestäms av värdet av fältet Svardatum. Om Svardatumet inte anges, placeras frågan i kolumnen Svardato saknas.

Veckovyn

Kolonnene på X-aksen er:

  • Till-disciplin
    Varje rad representerar disciplinen som ska svara på frågan.

  • Svarsdatum saknas
    Innehåller alla frågor som inte har ett svardatum.

  • Förfallna
    Innehåller alla frågor med ett svardatum som är äldre än 1 vecka.


  • Den här veckan
    Kolumnrubriken visar veckans nummer för den här veckan (med blå färg). Kolumnen innehåller alla frågor med svardatum för den innevarande veckan.

  • 4 nästa veckor
    Rubrikerna för de sista 4 kolumnerna i tabellen innehåller veckonummer för de närmaste 4 veckorna. De enskilda kolumnerna innehåller frågorna med svardatum inom respektive veckor.

 

Funktionalitet

Frågorna i veckovyn behandlas i stor utsträckning som i övriga tabellvyer men med följande undantag:

  • En fråga kan bara flyttas till en kolumn som har ett veckonummer i rubriken
  • En fråga kan inte fördateras, förutom när
    - den flyttas till förra veckan (med veckotalet i rött)
    - Svarsdatum tas bort, vilket leder till att frågan placeras i Svarsdatum saknas-
      kolumnen

  • En fråga kan bara flyttas till en annan kolumn, INTE till en annan rad

  • När en fråga flyttas till en annan vecka, kommer Svarsdatum att sättas till datumet för den sista dagen i den veckan

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk