Hur använder jeg frågeformuläret?

Innehåll

När du redigerar befintliga, eller skapar nya frågor, presenteras frågeformuläret och erbjuder (de flesta av) följande fält:

 • Från-disciplin
  Obligatorisk. Ett värde måste väljas från rullgardinsmenyn.
  Fältet kan uppdateras.

 • Till-discipliner
  Obligatorisk. Minst ett värde måste väljas från rullgardinsmenyn.
  Fältet kan uppdateras.

 • Fråga
  Obligatorisk.
  Obs! Fältet kan uppdateras så länge som ett svar inte har lagts till.

 • Svarsdatum
  Valfri.

 • Svar
  Valfri.
  Obs! Fältet kan uppdateras så länge Datum svarat inte har fått ett värde. 

 • Datum svarat
  Valfri. När ett värde anges är frågan besvarad och kommer att visas med grön status.

Funktionalitet 

Dessutom kan följande funktioner utföras:

 • Flytta fråga
  I rutan Flytta till kan du klicka på ett steg i arbetsflödet för att flytta frågan till det här steget.

 • Lägg till bilagor
  I Bilagor-rutan visas det aktuella antalet filer som fästs på frågeformuläret.
  Klicka på knappen LÄGG TIL BILAGA för att ladda upp en fil från ditt filsystem. Du kan också dra-och-släppa filer til avsnittet Bilagor på frågeformuläret.

 • Lägg till länk
  Klicka på knappen LÄGG TILL LÄNK før att söka efter filer og poster du vill spar som länk til denna frågan.

 • Ladda ner bilagor och länker
  Klicka på önskat filnamn för att ladda ner filen.

 • Ta bort bilagor och länker
  Klicka på ikonen för papperskorgen framför bilagan du vill radera och bekräfta radering.

 • Lägg till kommentarer
  Rutan Kommentarer visar det aktuella antalet kommentarer som är relaterade till frågan.
  Skriv din kommentar och klicka på LÄGG TIL KOMMENTAR för att spara den.
  Obs! När du har lagt till kan kommentarer inte raderas.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer