Vad karaktäriserar visuella tavlor?

Visuella tavlor presenterar olika typer av information i ett grafiskt användargränssnitt som snabbt ger användarna en bra översikt.

Användargränssnittet är huvudsak rutnätbaserat där X- och Y-axlarna kan delas upp på olika sätt, men regelbundna listvisningar är också tillgängliga.

En specifik typ, frågetavlor, har i tabellvy discipliner eller intressenter i båda axlarna. Principen är att en disciplin skapar en fråga på sin rad (Från disciplin) i kolumnen för adressatdisciplin (Till disciplin).

Ett annat sätt att se samma information är att använda veckovyn. Tabellen för denna vy visar discipliner på Y-axeln och veckonummerna på X-axeln.

Ett tredje sätt att betrakta informationen är att välja listvy. Då visas alla frågor som en lista med en fråga per rad.

Beslutsloggen innehåller alla klargörda frågor.

De frågor som skapas är under kontroll av ett underliggande arbetsflöde. Oberoende av den valda vyn kan du alltid se vilket steg den enskilda frågan är i.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk