Hur skapar jag en visuell tavla?

Allmänt

Det underliggande arbetsflödet måste finnas innan du skapar en ny visuell tavla (VT). Proceduren för att skapa en aktiv mapp med arbetsflöde beskrivs inte här, se egen hjälpartikel. 
Dessutom måste alla ämnesområden (discipliner) definieras av administratören.

Utför följande steg för att skapa en ny Visuell Tavla i adminstratörsklienten:

 1. Välj Visuella tavlor och klicka på knappen NEW BOARD från tavleöversikten

 2. Välj den underliggande arbetsflödesmappen från listan över aktiva mappar med arbetsflöde i rummet

 3. Fyll ut all nödvändig information om den nya tavlan (se nedan)

 4. Klicka på SUBMIT för att spara tavlan

Den nya tavlan är nu tillgänglig.

Tavleinställningar

Tavlan måste kopplas till det underliggande arbetsflödet för att definiera korsreferenser för obligatoriska steg och anpassade fält. Följande inställningar måste definieras:

 • Namn på tavlan
  Obligatoriskt.

 • Beskrivning
  Valfritt.

 • Fråga
  Välj från rullgardinsmenyn med anpassade fält från arbetsflödet.

 • Svar
  Välj från rullgardinsmenyn med anpassade fält från arbetsflödet.

 • Från
  Ämnesområde väljs från rullgardinsmenyn.

 • Till
  Ämnesområde väljs från rullgardinsmenyn.

 • Svardatum
  Datumfält. Välj från rullgardinsmenyn med anpassade fält från arbetsflödet.

 • Första steg
  Välj från listan över steg i det valda arbetsflödet.

 • Beslutsloggen (Decision log)
  Välj från listan över steg i det valda arbetsflödet, men redan vald Första steg kan inte väljas.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk