Versionsnyheter, 12 september 2018

Under sommaren har vi gjort flera förbättringar av ritningshanteringen i Interaxo. Tack vare en bra process för revidering och publicering kan vi hjälpa dig att få full kontroll över godkännande och åtkomst till ritningar i dina projekt på ett säkert och flexibelt sätt.

 

Revidera nya ritningar utan att publicera dem

Några kunder har uttryckt önskemål om att kunna revidera ritningar utan att publicera dem, t.ex. för internt bruk eller för användning under projektets planeringsfas. Av den anledningen finns det numer två alternativ under inställningar – välj mellan revidering och publicering samt endast revidering. Om du endast väljer revidering kommer valet för publicering inte synas i menyn när du arbetar i processen. Däremot kan du skicka ritningen för revidering eller använda filmport med automatisk revidering om du vill att filerna ska revideras.

 

Publiceringskommentarer

Tack vare de senaste uppdateringarna är det nu möjligt att lägga till ett separat fält för kommentarer som inkluderas vid publicering. Det innebär att du som godkänner ritningar kan skicka med kommentarer till en publicerad ritning om du behöver komplettera med viktig information. Du hittar funktionen under inställningar för publicering.

Publicerade kommentarer nollställs när ritningarna revideras.

 

Unikt namn på poster

Hittills har det varit svårt att kontrollera om namnet på en post varit unikt eller inte (under förutsättning att man inte använt sig av en nummergenerator). Detta har varit ett problem, särskilt vid ritningshantering men även i andra mappar där man velat undvika dubbletter av poster med samma namn.

När du väljer vilket fält som ska vara titel på posten, kan du dubbelklicka på stjärnan och på så sätt se vilket namn som är unikt. Det är därmed inte längre möjligt att skapa två poster med samma namn i en mapp.  

Du kan numer även ändra namnet på en post efter att du börjat arbeta med en aktiv mapp.

 

Andra förbättringar i ritningshanteringen i och med den senaste uppdateringen:

När du importerar ritningar för första gången blir revideringsdatumet inte det samma som dagens datum. Istället behålls det ursprungliga datumet, dvs. datumet för importen av ritningslistan.

När du importerar ritningar kan du välja om du vill ha en delad matchning på de första eller sista valfria tecken.

Poster blir numer låsta om du publicerar från ett steg som inte är markerat som ett låst steg. Så var tidigare inte fallet, men eftersom möjligheten att göra ändringar i en redan publicerad post utgjorde en potentiell felkälla, är funktionen numer borttagen.

 

Sammantaget har dessa ändringar och buggfixar resulterat i att ritningshanteringen i Interaxo är enklare och mer användarvänlig än någonsin tidigare. Dessutom kan den enkelt anpassas efter just dina behov. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer