Hur använder jag Beslutsloggen?

Klicka på Lista i huvudmenyn för att se listan med alla frågor på tavlan.

Här kan du

 • Sortera listan på alla kolumner
  - genom att klicka på kolumnrubriken

 • Expandera en fråga i läsläge
  - genom att klicka på nedpilen i den första kolumnen i den aktuella raden

 • Kollapsa expanderade frågor
  - genom att klicka på uppåtpilen i den första kolumnen i den aktuella raden

 • Söka i någon kolumn för att hämta önskade frågor

 • Visa / dölja kolumner i listan
  - genom att välja (bort) kolumner i pop-up initierad genom att klicka på Visa/dölja
    kolumner-ikonen i det övre högra hörnet

 • Byta om kolumnordern
  - genom att dra och släppa en kolumnrubrik till ny position

 • Aktivera filtrering eller ta bort möjligheten att filtrera på alla kolumner i listan
  - genom att klicka på ikonen Lägg till filtrering längst upp till höger

 • Filtrera så många kolumner som du vill
  - genom att aktivera filtrering och mata in värden i något Filter.. -fält
 • Visa frågekortet
  - genom att klicka på pennikonen

  Lås upp och redigera en fråga genom att utföra följande steg:
  > klicka på ikonen för låst hänglås
  > komponera en anledning och spara den
  > klicka på pennikonen för att redigera frågan
  > gör dina ändringar till frågeformuläret och klicka på Spara
  > Klicka på ikonen (nu olåst) hänglås för att låsa frågan igen

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer