Hur använder jag Beslutsloggen?

Klicka på Beslutslogg i huvudmenyn för att se listan med alla frågor på tavlan. Här kan du

 • Sortera listan på alla kolumner
  - genom att klicka på kolumnrubriken

 • Expandera en fråga i läsläge
  - genom att klicka på nedpilen i den första kolumnen i den aktuella raden

 • Kollapsa expanderade frågor
  - genom att klicka på uppåtpilen i den första kolumnen i den aktuella raden

 • Söka i alla kolumner
  - genom att börja skriva i Sök...-fältet

 • Filtrera på specifika kolumner 
  - genom att klicka på ikonen Aktivera filtrering og börja skriva i vilket som helst Filtrera...-fält.
    Annullera filtrering genom att klicka på Återställ filtrering.
 • Visa / dölja kolumner i listan
  - genom att välja (bort) kolumner i pop-up initierad genom att klicka på Visa/dölja
    kolumner-ikonen i det övre högra hörnet

 • Byta om kolumnordern
  - genom att dra och släppa en kolumnrubrik i ny position
 • Visa frågekortet
  - genom att klicka på pennikonen

 • skapa en ny fråga på Frågetavlan
  - genom att klicka på ikonen Lägg till fråga-ikonen (+) 
 •  

  Lås upp och redigera en fråga genom att utföra följande steg:
  > klicka på ikonen för låst hänglås
  > komponera en anledning och SPARA den
  > klicka på pennikonen för att redigera frågan
  > gör dina ändringar till frågeformuläret och klicka på SPARA

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer