Avancerad sökning och söklänkar

Introduktion

När du öppnar en aktiv mapp kan du utföra en avancerad sökning. Avancerad sökning innebär förmågan att ange sökvärden i önskade metadatafält i ett sökformulär. Genom att skapa och spara en söklänk baserad på din avancerade sökning, kan du köra sökningen från t. ex. externa applikationer.

Se även How do I compose Search Links manually?

Hur man utför en avancerad sökning

Procedur

 • Navigera till önskad aktiv mapp
 • Klicka på knappen Avancerad sökning
 • Ange dina sökkriterier i sökformuläret och klicka på knappen Kör sökning
 • Kontrollera sökresultatet
 • Klicka på knappen Avancerad sökning igen för att förbättra och starta om din sökning
 • Klicka på knappen Avsluta sökning när du är klar

Sökalternativ

Mellan alla fält på sökformuläret finns det en imaginär OCH. Om du anger sökvärden i mer än ett fält måste alla sökkriterier vara uppfyllda för att få träffar. På så sätt kan du begränsa sökresultatet.

Om du väljer att söka efter mer än ett värde i något listfält eller någon medlemslista, är det en imaginär ELLER mellan varje sökvärde. Om du får träff på ett av värdena kommer den aktuella posten att visas i sökresultatet.

Jokertecken som kan användas är
* - ersätter ett oändligt antal tecken
? - ersätter ett tecken

Sökbilden kan innehålla följande fälttyper:

 • Nummer
  - Ange ett nummer i Från-fältet för att söka efter poster som innehåller nummerfält med
    värden > = sökvärde

  - Ange ett nummer i Till-fältet för att söka efter poster som innehåller nummerfält med
    värden <= sökvärde

  - Ange ett värde i både Från- och Till-fälten för att söka efter poster där nummerfältet innehåller 
    värden inom området, inklusive start- och slutvärden

  - Ange samma värde i båda fälten för att söka efter ett specifikt värde.

 • Räknare
  Räknare-fält fungerar för närvarande som textfält. Den förifyllda masken, som består av ett visst antal nollor, anger antalet tecken som används, t.ex. "0000". Använd ett av följande sökalternativ:

  - exakt sökning: ange ett sökvärde som matchar maskens längd
  - sökningar med jokertecken, t.ex.
  - 01*   : vilket kommer att ge träff på poster i intervallet 0100 till 0199
  - 80?? : vilket kommer att ge träff på poster i intervallet 8000 till 8099

 • Lista
  Välj så många värden som du vill ha från rullgardinsmenyn.

 • Medlemslista
  Välj så många värden som du vill ha i från rullgardinsmenyn med användar- och gruppnamn.

 • Datum (ännu inte implementerat)
  - Ange ett datum i Från-fältet för att söka efter poster som innehåller datumfält med
    värde > = sökvärde

  - Ange ett datum i Till-fältet för att söka efter poster som innehåller datumfält med
    värde <= sökvärde

  - Ange ett datum i både Från- och Till-fälten för att söka efter poster där datumfältet innehåller 
    värden i det angivna intervallet, inklusive start- och slutdatum

  - Ange samma datum i båda fälten för att utföra en sökning efter ett specifikt värde.

 • Avslutad-fältet i ett förfallodatum (ännu inte implementerat)
  Välj antingen Ja eller Nej.

 • Oformaterad text
  Sök efter ett eller flera ord. Observera att orden inte måste skrivas i rätt ordning i sökrutan för att få träffar. Jokertecken kan användas, t.ex. enligt följande:

  - fönst* : returnerar alla poster där textfältet innehåller ord som börjar med fönst
  - *rum   : returnerar alla poster där textfältet innehåller ord som slutar med rum
  - dörr?? : returnerar alla poster där textfältet innehåller ord som dörren, dörr01, dörr02 etc.

 • Dokument-ID
  Samma som Oformaterad text.

Generera söklänk

En söklänk innehåller frågan som representerar den avancerade sökningen du just körde.

 • Utför en avancerad sökning enligt ovan
 • Klicka på knappen Generera söklänk
 • Kontrollera att du får bekräftelsemeddelandet som säger Din söklänk har kopierats till urklipp
 • Navigera till önskat externt program och klistra in din söklänk från Urklipp på önskad plats / objekt och spara den där

Använd söklänken

 • Navigera till det aktuella objektet i din externa applikation
 • Klicka på Söklänken i ditt externa program för att köra motsvarande fråga igen
 • Sökresultatet kommer att presenteras i Interaxo, som öppnas i ett nytt fönster
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer