Hur skapar jag söklänkar manuellt?

Inledning

När du utför avancerad sökning i en aktiv mapp i Interaxo-klienten kan du låta systemet generera en söklänk som du kan kopiera och klistra in någonstans för att återanvända senare, antingen du själv eller andra användare som har tillgång till mappen. Mer information finns i artikeln Avancerad sökning.

Vad är en söklänk?

En söklänk är en URL som när du klickar på den startar Interaxo-klienten och öppnar den aktuella mappen med det specifika sökfiltret på, så att endast de poster som uppfyller sökkriterierna visas.

Syntax för söklänk

En söklänk består av följande huvuddelar:

 1. URL till Interaxo
 2. Valt område och rum
 3. Mappen du vill söka efter
 4. Själva sökningen


Allmän syntax

Allmän syntax för söklänkar:

https: //<Interaxo URL>/<områdesnamn>/<rumsnamn>/<mapp-id>/search?<sökfråga>

var

 • <URL till Interaxo>, <områdesnamn>, <rumsnamn> och <mapp-id>
  kan erhållas från Symetri Collaborations Helpdesk, eller informationen kan hittas via Interaxo-klienten genom att navigera till önskad mapp och generera en söklänk

  Example:
  <URL till Interaxo>= https://prosjekthotell.com/prosjekthotell/#/
  <områdesnamn>=superbyggarna.se
                                 (kommer vanligtvis att vara samma som företagsnamnet)
  <rumsnamn>=nyea-nya-ullevi 
                             (självvalt rum/projektnamn)
  <mapp-id>=documentLibrary/aaaaaa99-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee
                        (beroende på mappen i fråga)

 • syntaxen för <sökfråga> är
  <fältnamn1>=söksträng1&<fältnamn2>=söksträng2& etc.

Observera att

 • & används som en avgränsare mellan varje sökelement
 • det finns en tänkt OCH mellan sökelementen
 • söksträng1, söksträng2 etc. är skiftlägeskänsliga när du söker i oformaterade text-fält

Fält som tillåter flera värden

Om <fältnamn2> är ett fält där flera värden är tillåtna, måste sökelementen se ut så här:

<fältnamn2>=söksträng1&<fältnamn2=söksträng2& etc.

Observera att

 • elementet <fältnamn2> måste upprepas för varje värde det söks efter
 • det är en tänkt ELLER mellan upprepade sökelement

Nummer-fält

Sökning i nummerfält kan göras på tre sätt.

 1. Sök efter värden från ett angivet nummer och högre: Lägg till ändelsen _from till fältnamnet
 2. Sök efter värden upp till ett angivet nummer: Lägg till ändelsen _to till fältnamnet
 3. Sök efter värden i intervallet mellan två siffror: Använd både _from och _to som ändelser

Exempel:
Om du vill söka efter poster där Summa är större än eller lika med 300 är syntaxen
   Summa_from=300

Om du söker efter poster där fältet Summa ska ha värden i intervallet 300 till 450 är syntaxen
   Summa_from=300&Summa_to=450

Jokertecken i Oformaterad text- och Autonummer-fält

Jokertecken som kan användas är
* : Ersätter valfritt antal tecken
? : Ersätter ett tecken i den angivna positionen

Exempel:

rum*   : ger träff på alla poster där textfältet innehåller ord som börjar med rum...
*rum   : ger träff på alla poster där textfältet innehåller ord som slutar med ...rum
*rum* : ger träff på alla poster där textfältet innehåller ordet ... rum ...
23??    : ger träff på alla poster med värden på Autonummer-fältet i intervallet 2300 till 2399

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer