Administrera distributionsgrupper

Inledning

Genom att använda distributionsgrupper kan lägga in en stor mängd medlemmar i flera rum på en gång. Dessutom kan distributionsgrupper användas för meddelanden och att dela innehåll med alla gruppmedlemmar.

Som områdesadministratör kan du administrera distributionsgrupper om funktionen Distributionsgrupper har aktiverats för området.

Obs: Distributionsgrupper kan inte användas för att tilldela användarna åtkomsträttigheter utöver grundläggande rumsmedlemskap.


Tillgänglig funktionalitet

Områdesadministratörer kan

 • Lista alla distributionsgrupper på området
 • Öppna en distributionsgrupp
 • Ändra distributionsgruppens namn och beskrivning
 • Skapa nya distributionsgrupper
 • Lägga till områdesmedlemmar i distributionsgrupper
 • Ta bort områdesmedlemmar från distributionsgrupper
 • Lägga till en distributionsgrupp i flera rum
 • Se vilka rum en distributionsgrupp har lagts till i
 • Ta bort en distributionsgrupp från alla/utvalda rum


Rumsadministratörer kan

 • Se listan över distributionsgrupper som har lagts till i ett rum
 • Lägg till en distributionsgrupp i ett rum för att lägga till alla gruppmedlemmar i rummet
 • Ta bort distributionsgrupper från ett rum
 • Göra en distributionsgrupp till en undergrupp av rumsgrupper (ännu inte implementerad)
 • Ta bort en distributionsgrupp som undergrupp från rumsgrupper (ännu inte implementerad
 • Dela innehåll med distributionsgrupper

Genom att använda Interaxo-klienten kan Rumsmedlemmar

 • Se listan över rumsmedlemmar och distributionsgruppmedlemmar på fliken Medlemmar
 • Dela innehåll med distributionsgrupper

Lägg till en distributionsgrupp i flera rum

Som områdeadministratör utför du följande steg i administrationsklienten:

 • Klicka på menyalternativet Distributionsgrupper
 • Välj en distributionsgrupp från listan
 • Klicka på LÄGG TILL-knappen för att få en lista över tillgängliga rum
  (listan innehåller alla rum som distributionsgruppen inte har lagts till i)
 • Filtrera listan om det är lämpligt
 • Välj distributionsgruppens standardroll i rummen
 • Märka ut alla eller några rum i vilka du vill lägga till distributionsgruppen
 • Välj avvikande roll för individuella rum om önskvärt
 • Klicka på LÄGG TILL-knappen

Ta bort en distributionsgrupp från flera rum

Som områdesadministratör, utför följande steg i administrationsklienten:

 • Klicka på menyalternativet Distributionsgrupper
 • Välj distributionsgruppen från listan
 • Klicka på VISA RUM-knappen för att se listan över rum till vilka distributionsgruppen har lagts till
 • Filtrera listan om det är önskvärt
 • Markera alla, eller utvalda rum, från vilka du vill ta bort distributionsgruppen
 • Klicka på TA BORT-knappen

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer