Medlemmar i Interaxo

Inledning

Genom att logga in på Interaxo, välja ett rum och klicka på Medlemmar-fliken,  får du en lista över användare och grupper som är medlemmar i rummet.

Tillgänglig funktionalitet

Under fliken Medlemmar kan du:

 • Lista alla rummedlemmar
 • Visa endast aktiva medlemmar
 • Lista endast administratörer
 • Lista alla deltagare
 • Lista alla observatörer
  (användare med skrivskyddad tillgång i rummet)
 • Öppna alla medlemmars användarprofil
 • Lista alla grupper
 • Öppna valfri grupp för att se dess inställningar och medlemmar
 • Exportera rummets medlemslista till Excel
 • Lägga till och administrera medlemmar
  (genom att klicka på knapparna för detta startas administrationsklienten automatiskt)

Grupper

I ett rum kan det finnas två typer av grupper:

 • Rumsgrupper
 • Distributionsgrupper

Rumsgrupper skapas i det aktuella rummet, medan distributionsgrupper skapas på områdesnivå och kan tillhöra många rum i olika arbetsområden.

När du lägger till en distributionsgrupp i ett rum, kommer gruppmedlemmarna också att bli medlemmar i rummet. Distributionsgrupper indikeras med en jordklots-ikon i listan.

Obs: All hantering av användare och grupper görs i administrationsklienten.

 

Acceptera medlemsinbjudan

Om någon bjuder in dig till ett rum i Interaxo kan de välja att skicka en inbjudan via e-post med följande information:

 • Rummets namn
 • Vem bjöd in dig
 • Din tillgång till rummet

Klicka på länken i e-postmeddelandet för att logga in på Interaxo. Om det här är första gången du loggar in, utför följande steg:

 • Fyll i ditt fulla namn
 • Ange ditt personliga lösenord
  (det måste vara minst åtta tecken, inkludera stora bokstäver och siffror)
 • Acceptera användarvillkoren och klicka på OK-knappen

Din användare kommer att aktiveras i rummet och du kan nu logga in.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer