Så här använder du Interaxo

Introduktion

Se alla 13 artiklar

Hitta!

Information från Interaxo

Visning och redigering av dokument

Enkla mapper

Aktiva mapper

Se alla 10 artiklar

Administrera mappar

Se alla 12 artiklar

Ritningshantering

Beställa utskrifter direkt från Interaxo

Interaxo Mobil

Mobil-appen onSite

Så här administrerar du Interaxo

Introduktion till administrationsklienten

Administrera områden

Administrera arbetsområden

Administrera rum

Annan funktionalitet

Frågor och svar

Tillgång

Allmänt

Innehåll och dokumenthantering

Medlemmar och grupper

Senaste nytt

Senaste nytt

Arkiv

Video arkiv

Kom i gang videoer

Sådan använder man visuella tavlor (VT)

Hur använder man Visuella Tavlor?